Strona główna1 » Serwis kotłów Fakot - produkcja i serwis kotłów Fakora

Serwis kotłów Fakot - produkcja i serwis kotłów Fakora

Serwis kotłów Fakot - produkcja i serwis kotłów Fakora
Biuro obsługi klienta
ul. Władysława Orkana 13
67-100 Nowa Sól

ZAMÓWIENIA i OBSŁUGA KLIENTA
tel. +48 604 711 554 lub +48 68 356 25 85
faks 68 388 08 65 e-mail: biuro@fakot.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - sobota 8.00 - 20.00
 
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym http://www.fakot.pl jest ZARĘBA GRAŻYNA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZARĘBA GRAŻYNA, P.W. "FAKOT" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Władysława Orkana 13, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9251225540, REGON: 080187341, adres poczty elektronicznej: biuro@fakot.pl, numer telefonu 68 356 25 85 (opłata standardowa, zgodna z taryfą operatora).

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Strony Internetowej moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytania.

Przejdź do strony głównej